Nastanek Pihalnega orkestra Slovenj Gradec sega v leto 1934, ko je bila z odlokom Mestnega odbora ustanovljena Mestna godba Slovenj Gradec. Aktivna je bila do pričetka 2. svetovne vojne, v vojnih letih ni delovala. Po vojni se je zopet sestala, a je bila zasedba preskromna, da bi mogla opravljati svoje poslanstvo. Potrebna je bila temeljita obnova, ki se je zgodila leta 1947 s pomočjo sindikata Tovarne meril ter njenih delavcev, ki so ji pomagali tako materialno kot kadrovsko. Od tedaj naprej deluje neprekinjeno.

Po nekaj letih uspešnega dela je okvir sindikata postal preozek in razmere so narekovale preimenovanje v Delavsko godbo Slovenj Gradec. Ta se je nato z leti kadrovsko in strokovno krepila, saj so vanjo pričeli prihajati izobraženi godbeniki iz Glasbene šole v Slovenj Gradcu, kasneje pa tudi taki s srednjo in akademsko izobrazbo. Leta 1978 je zadnjič spremenila ime in sicer v Pihalni orkester Slovenj Gradec. Orkester se je po letu 1980 pričel intenzivneje vključevati v širša dogajanja – revije, srečanja in tekmovanja. Z menjavami dirigentov, ki so prevzemali strokovno vodenje, je postajal vedno uspešnejši, največji napredek pa je doživel pod taktirko Petra Valtla, ki orkester vodi še danes.

Orkester je tekmoval v vseh kakovostnih skupinah tekmovanj slovenskih godb, od leta 2000 pa tako doma kot na tujem nastopa v koncertni. Orkester deluje predvsem na območju občine Slovenj Gradec ter se udeležuje raznih revij in srečanj doma in v tujini. Letno opravi orkester okoli osemdeset rednih ter dvajset izrednih vaj in izvede štiri ali pet samostojnih koncertov ter okoli štirideset različnih nastopov. Udeležuje se raznih revij in srečanja v regiji in širše ter v tujini. Število članov orkestra je okoli sedemdeset in od leta do leta nekoliko niha. Orkester je zelo pomlajen, oziroma njegova struktura je zelo pestra, tako z vidika starosti kot splošne izobrazbe, kar mu daje garancijo za dolgoročni obstoj. KD Pihalni orkester Slovenj Gradec je član Zveze slovenskih godb.

Pihalni orkester Slovenj Gradec, 2012

Nagrade in priznanja:

  • tekmovanje slovenskih godb: zlata plaketa s pohvalo na koncertni stopnji (2003); srebrna plaketa (2006, 2009, 2015)

Diskografija:

  • Pihalni orkester Slovenj Gradec, Peter Valtl (dirigent). Koncert: 50 let. Slovenj Gradec: GEC, 1997. zvočna kaseta.
  • Pihalni orkester Slovenj Gradec: 70 let. Slovenj Gradec: Pihalni orkester Slovenj Gradec, 2004. CD.

Bibliografija:

  • 35 let Pihalnega orkestra Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Pihalni orkester, 1982.
  • Potočnik, Jože, ur. Ob 50-letnici Pihalnega orkestra Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Pihalni orkester, 1997.
  • Hovnik, Stanko. “Pomladanski koncert Pihalnega orkestra Slovenj Gradec.” Večer 59, št. 103 (7.5.2003). Maribor: Večer, 2003: 15.
  • Potočnik, Jože, ur. Pihalni orkester Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: KD Pihalni orkester, 2004.
  • ur. Nejc Sukljan. Godbeni zvoki: zbornik ob 40-letnici organiziranega godbeništva na Slovenskem in 15-letnici ustanovitve Zveze slovenskih godb. Ljubljana: Zveza slovenskih godb, 2012: 200.
  • Potočnik, Jože, ur. 80 let Pihalnega orkestra Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: KD Pihalni orkester, 2014.