Upravni odbor

  • predsednik: Rudolf Franc Verovnik
  • podpredsednik: David Fijavž
  • tajnik: Marjan Lužnik
  • dirigent: Peter Valtl
  • blagajnik: Andrej Plazovnik
  • 6. odbornik: Boštjan Hosnar
  • 7. odbornik: Simon Žvikart
  • 8. odbornik: Robert Pur
  • 9. odbornik: Mitja Škorjanc